Vlaamse Brandweer

Brandweerman worden is voor vele mensen een kinderdroom, maar slechts weinige brengen deze in vervulling, nochtans zijn er in Vlaanderen elke dag vacatures om brandweerman te worden.

Werken bij de brandweer is een uitdagende en afwisselende job.  Je kan kiezen om vast bij de brandweer te gaan werken, als zogenaamde beroepsbrandweerman of -vrouw of je kan er gaan werken als vrijwilliger.  Hieronder leggen we kort het verschil tussen beide uit.

Beroepsbrandweermannen

Deze mensen werken vast op de brandweerkazerne, het is hun vaste job.

In beroepskorpsen waar dus enkel beroepsbrandweermannen zijn, zoals in bijvoorbeeld Antwerpen, werken deze mensen in schiften, zodat de kazerne steeds bemand is.  In dit soort korpsen worden de brandweerlieden ook (bijna) nooit opgeroepen wanneer ze niet op de kazerne zijn.

In gemengde korpsen, waar dus zowel beroeps als vrijwilligers werken, zijn de beroepsbrandweerlieden meestal enkel overdag in de kazerne.  Ze zorgen eigenlijk ervoor dat de kazerne bemand blijft op het moment dat de meeste vrijwilligers onbeschikbaar zijn.  Vaak is het wel het geval dat deze beroepsbrandweermannen ook na hun uren kunnen worden opgeroepen, mits ze beschikbaar zijn, net zoals bij de vrijwilligers.

De beroepsbrandweermannen en -vrouwen staan doorheen hun uren in voor het onderhoud van de kazerne en de dagdagelijkse taken.  Ook worden er vaak extra oefeningen gedaan en hebben ze in de meeste gevallen de mogelijkheid om aan sport te doen, om fit te blijven.

Vrijwillige brandweermannen

Zij zitten niet elke dag in de brandweerkazerne, de brandweer is niet hun vaste job, maar een soort van bijberoep, dat ze beoefenen in hun vrije uren.

In de meeste gevallen kunnen de vrijwiligers zelf kiezen wanneer ze wel en niet beschikbaar zijn.  Wanneer ze beschikbaar zijn wordt er verwacht dat ze in de buurt van de brandweerkazerne zijn.  Wanneer ze beschikbaar zijn kunnen ze namelijk elk moment worden opgeroepen, waarna ze zich zo snel mogelijk naar de kazerne dienen te begeven.

Ondanks de naam vrijwilligers worden ze uiteraard toch betaald, vanaf het moment dat ze worden opgeroepen, tot het moment dat de taak en alle bijhorende activiteiten volledig zijn voltooid.

Voorwaarden

Naast een portie moed, doorzettingsvermogen en naastenliefde zijn er nog enkele andere voorwaarden waaraan je moet voldoen vooraleer je brandweerman kan worden.

Sinds 2015 zijn deze vereisten federaal bepaald en dus overal in België hetzelfde:

  • EU-burger zijn
  • De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
  • Bewijs van goed gedrag en zeden kunnen afleveren
  • Burgerlijke en politieke rechten genieten
  • Houder zijn van een rijbewijs B
  • In bezit zijn van een medisch geschiktheidsattest
  • In bezit zijn van een federaal geschiktheidsattest

Dit federaal geschiktheidsattest is nieuw sinds 2015.  Om dit attest te behalen dien je enkele testen en proeven af te leggen, om te kijken of je de competenties hebt om brandweerman te worden.

In de meeste gevallen, vooral bij vrijwilligers, maar ook voor beroepsbrandweermannen of -vrouwen die werken in een gemengdkorps, wordt er gevraagd om binnen een bepaalde afstand van de kazerne te wonen, om zo te kunnen garanderen dat de desbetreffende brandweerman snel in de kazerne is wanneer er een incident plaats vindt.

Wanneer je aan al deze voorwaarden voldoet kan je je in het geval van aanwervingen kandidaat stellen bij het desbetreffende korps om deel te nemen aan de selectie procedure.

Aanwervingen

Spijtig genoeg kan je niet zomaar beginnen werken bij de brandweer, eerst moet het korps waar je wilt beginnen aanwervingen doen.  Om het x aantal jaar gaat namelijk elk korps kijken hoeveel plaatsen ze hebben openstaan en vervolgens zullen ze dan aanwervingen uitschrijven om deze plaatsen in te vullen.

Al deze aanwervingen kan je steeds terug vinden op onze job pagina.

Selectie Procedure

Dankzij het federaal geschiktheidsattest is de selectie procedure om te werken bij de brandweer sterk vereenvoudigd.  Wanneer je reeds in het bezit van dit attest en voldoet aan alle voorwaarden, dien je enkel nog op mondeling gesprek / jobinterview te gaan.

Tijdens het gesprek zal men vragen stellen om je motivering en inzet proberen te achterhalen.  Men probeert eigenlijk te kijken of je geschikt bent voor het profiel van brandweerman, je moet namelijk  een echte teamspeler zijn en men moet op jou kunnen vertrouwen. Plus jij moet bereid zijn om jouw gezin te verlaten en alles op alles te zetten om het leven van een onbekende te redden.

Geslaagd 

Ben je geslaagd voor al deze proeven ?  Dan wordt je aangenomen voor een stageperiode.

Tijdens deze stageperiode, wordt je naar de brandweerschool gestuurd om aan je opleiding brandweerman te beginnen.

Meestal vinden de lessen in de brandweerschool plaats 's avonds (zoals een avondschool) of in het weekend.

In totaal dien je 264 uren les te volgen, waardoor je ongeveer een jaar naar de brandweerschool dient te gaan.  De verdeling van de lesuren is namelijk afhankelijk van brandweerschool tot brandweerschool.

Wanneer je dan op het einde van je opleiding komt dien je een examen af te leggen.  Het betreft een praktisch en theoretisch examen.  Wanneer je voor de beide delen slaagt mag je jezelf brandweerman noemen en zal je naar alle waarschijnlijkheid vast mogen beginnen als vrijwilliger of beroepsbrandweerman in je korps.