Vlaamse Brandweer

Naast het blussen van branden heeft de brandweer nog veel meer taken.  Het blussen van branden is zelfs een van de taken die het minste voorkomt binnen de meeste brandweerkorpsen.  In theorie heeft de brandweer 22 verschillende taken door de overheid opgelegd, toch zijn er tegenwoordig heel wat extra dingen waar de brandweer ook de bevolking mee ten dienste is.

Hieronder geven we een overzicht van de 22 taken van de brandweer.

1. Vervoeren en verzorgen van gekwetste

Veel mensen zijn er zich niet van bewust, maar de ambulance dienst, maakt ook een deel uit van de brandweer.  De brandweer is in theorie verantwoordelijk voor de eerste zorgen toe te dienen bij gewonde personen en om deze gewonde personen vervolgens te vervoeren naar het ziekenhuis.  Het idee is dat de indien nodig de MUG met een arts vertrekt vanuit de spoeddienst en de ambulance vertrekt vanuit de brandweerkazerne.

Toch beschikt niet elke brandweerkazerne over een ambulance dienst.  Het kan namelijk zijn dat de brandweer zijn ambulancedienst gevestigd heeft in het ziekenhuis, zodat de ambulance direct mee kan vertrekken met de MUG en ze beide gelijktijdig ter plaatsen komen.  De ambulancedienst wordt ook vaak gevestigd in het ziekenhuis zodat men een PIT kan laten vertrekken.  Dit wil zeggen dat er in de ambulance geen twee ambulanciers van de brandweer aanwezig zijn, maar slechts één ambulancier samen met een urgentie verpleegkundige van het ziekenhuis.  Nog een mogelijkheid is dat het ziekenhuis zelf de ambulancedienst voor zijn rekening en nog een derde mogelijkheid is dat er beroep wordt gedaan op externe privé ambulancedienst.

2. Hulp bij ontploffingen

Ook hulp bij ontploffingen is een van de taken van de brandweer.  Waaruit deze taak precies bestaat is afhankelijk van de situatie.  Het kan gaan over diverse ontploffingen, zoals gas ontploffingen, terroristische ontploffingen, chemische ontploffingen en zo verder.  De brandweer moet bij een dergelijke interventie steeds tot de beschikking van de burger staan, deze trachten zo goed mogelijk te beschermen en te informeren en eventuele slachtoffers trachten te helpen en/of te bergen.

3. Bevrijding van een persoon in een lift ingesloten

Het bevrijden van personen die vast zitten in een lift is ook één van de taken van de brandweer.  Vaak wordt in eerste instantie de maatschappij van de lift verwittigd bij een defect, dit dankzij het alarm mechanisme ingebouwd in de lift.  Toch gebeurd het vaak dat de maatschappij, bijvoorbeeld 's nachts, niet ter plaatse kan komen of dat er personen onwel zijn geworden in de lift en dan wordt de brandweer ingeschakeld om deze mensen te bevrijden uit de lift.

4. Hulp aan geesteszieke

Ook hulp aan geesteszieke is een van de taken van de brandweer.  Denk maar aan het helpen van dak gevluchte personen die een zelfmoordpoging proberen te ondernemen door zichzelf van het dak te gooien.  Maar ook wanneer er iemand zich heeft proberen op te hangen of voor een auto te gooien, wordt vaak de brandweer ter plaatse geroepen om de persoon uit eventuele gevaarlijke posities weg te nemen.  Ook wanneer er helaas een zelfmoordpoging is gelukt, wordt er beroep gedaan op de brandweer om het lichaam te bergen.

In het buitenland (bijvoorbeeld Frankrijk) zien we ook dat er brandweerkorpsen zijn die beschikken over speciale teams die zijn opgeleid om met mensen met zelfdodingsgedachten te praten.  In België zijn deze teams spijtig genoeg niet aanwezig, hoewel het wel een goede aanwinst zou zijn, gezien België het meeste aantal zelfdodingen heeft in Europa.

Geesteszieke zijn in de meeste gevallen mensen met zelfdodingsgedachten, maar er bestaan uiteraard ook andere situaties.  Denk aan mensen met verstandelijke beperkingen die door verwardheid op een gevaarlijke plek zijn terecht gekomen.

5. Bevrijding van personen bij instorting

Personen die gekneld zijn naar aanleiding van een instorting dienen ook bevrijd te worden door de brandweer.  Dit betreft puinruimen opzoek naar slachtoffers met eventueel speciaal daarvoor getrainde honden.  De brandweer dient steeds all het mogelijke te doen om mensen bij een instorting te bevrijden, ongeacht de oorzaak van de instorting.

6. Bevrijding van personen bij een verkeersongeval

Niet alleen bij instortingen maar ook bij verkeersongevallen, waarbij geknelde personen zijn dient de brandweer deze te bevrijden.  Dit omdat de brandweer beschikt over speciale instrumenten die in staat zijn om auto's open te knippen en open te breken.  Daarnaast zijn de brandweerlieden ook opgeleid om de geknelde persoon het juiste medische materiaal aan te doen, zoals een nekkraag of een KED.  Om op deze manier de breuken en verwondingen van de persoon niet te verergeren.

7. Dringend vervoer van zieken

Dringend vervoer van zieken, doet je waarschijnlijk denken aan het eerste puntje "vervoer en verzorgen van gekwetste".  Toch is het niet helemaal hetzelfde, het heeft ook te maken met de ambulancedienst.  Maar met "dringend vervoer van zieken" richt men zich eerder naar personen die ziek zijn geworden op een andere locatie dan het ziekenhuis en dringend naar het ziekenhuis dienen gebracht te worden, denk aan personen met een hartstilstand.  En bij "vervoer en verzorgen van gekwetste" richt men zich eerder naar personen die gekwetst zijn, door een instorting, ongeval en zo verder.  Daarnaast behoord het vervoeren van personen die ziek zijn en zich al reeds in het ziekenhuis bevinden, maar dringend dienen worden overgebracht naar een ander ziekenhuis, ook tot de taken van de brandweer.

8. Bevrijding van geëlektrocuteerde personen

Personen die geëlektrocuteerd zijn dienen ook te worden bevrijd door de brandweer.  Dit behoord meestal tot de categorie "interventies op hoogte", denk maar aan technici die aan het werken waren aan hoogspanningskabels waar iets fout is gelopen.  Maar ook bij fout gelopen koperdiefstallen vinden we dit soort interventies vaker terug.  Natuurlijk kan het ook gewoon gaan over een elektricien die een fout heeft gemaakt en daardoor geëlektrocuteerd is geraakt.

9. Bevrijden van personen uit riolen

Het kan gebeuren dat rioleringswerkers in het riool flauwvallen doordat er een tekort aan zuurstof in de riolering is.  Deze personen dienen dan bevrijd te worden door de brandweer omdat de brandweer beschik over de nodige ademhalingsapparatuur.  Ook andere mensen die vast zitten in het riool, om welke reden dan ook dienen bevrijd te worden door de brandweer.  Gelukkig komt dit soort interventies niet vaak meer voor, doordat het huidige rioleringsnet niet meer bestaat uit tunnels, maar vooral uit leidingen.

10.  Redden van personen te water

Ook personen die om welke reden dan ook in problemen zitten in het water dienen worden gered door de brandweer.  De meeste brandweerkazernes hebben daarvoor speciale duikteams, die opgeleid zijn om deze mensen zo snel mogelijk uit het water te helpen.  Het kan gaan over mensen die gewoon in een beek of rivier zijn gevallen, maar ook over mensen die met hun auto in het water zijn beland of een boot die is gekapseisd.

11. Reinigen rijweg

Wanneer de rijweg is versperd door verloren goederen of dient gekuist te worden doordat er bijvoorbeeld een olielek heeft plaats gevonden, dan is dit ook één van de taken van de brandweer.

12.  Het bevrijden van geknelde persoon in een machine

Ook mensen die gekneld zitten in een machine dienen bevrijd te worden door de brandweer, omdat de brandweer het geschikte materiaal en de juiste "know how" heeft om deze mensen veilig te kunnen bevrijden, zonder zichzelf in gevaar te brengen en zonder de eventuele verwondingen erger te maken.

13. Het leegpompen van ondergelopen kelders

Wanneer een kelder door overstroming of bijvoorbeeld door een waterlek is ondergelopen, dan is het ook de taak van de brandweer om deze kelder leeg te pompen indien hierom wordt gevraagd.  Indien de personen of bedrijven in kwestie zelf over het materiaal beschikken om deze ondergelopen ruimtes terug te ledigen, staan zij natuurlijk vrij om dit eventueel zelf te doen.

14. Interventie bij het vrijkomen van schadelijke stoffen

Bij chemische bedrijven of bij chemisch transport kan het al eens zijn dat er eventueel schadelijke stoffen vrijkomen door bijvoorbeeld een defect.  Als dit het geval is zal de brandweer ook worden verwittigd om de nodige maatregelen te treffen en de schade in te perken.  Hiervoor kan de brandweer rekenen op de steun van het BIG, het brandweer informatie centrum voor chemische stoffen.  Zij beschikken over belangrijke informatie, zoals brandbaarheid, giftigheid en zo verder van bij alle chemische stoffen.  In risico gebieden, zoals de haven van Antwerpen, beschikken de bevoegde korpsen vaak zelf over een AGS, dit is een adviseur gevaarlijke stoffen.

15. Hulp bij stoom in een gebouw

Wanneer er door een defect stoom is vrijgekomen in een gebouw dan staat de brandweer paraat om het incident in goede banen te leiden.  Er is namelijk een immens groot verbrandingsgevaar, gezien stoom een warmte heeft van enkele honderden graden, soms zelfs veel meer en daarbij is het ook nog eens een gas, wat er natuurlijk voor zorgt dat de stoom zich naar overal kan begeven, je het bijna niet kan tegenhouden en niet kan ontwijken.

Gelukkig valt dit soort incidenten steeds minder voor, doordat er in de industrie tegenwoordig enkel nog gebruik wordt gemaakt van elektrische motors in plaats van stoom motors.

16. Hulp bij oververhitte verwarmingsketel

Dit soort interventie komt de laatste tijd steeds minder en minder voor, doordat de moderne verwarmingsketels meer veiligheden hebben.  Toch is een oververhitte verwarmingsketel nog een van de hoofdoorzaken voor brand.  Indien dit gebeurd is het aan brandweer voor de verwarmingsketel indien het nog mogelijk is terug af te koelen en anders dienen zij de schade te beperken en de ruimte(s) te blussen.

17. Luchtverversing bij het vrijkomen van schadelijke gassen

In bedrijven die gebruikmaken van chemische stoffen kan het soms zijn dat er schadelijke gassen vrijkomen.  Als dit het geval is zal de brandweer worden ingeschakeld voor de nodige metingen te doen en vervolgens de juiste maatregelen te treffen.

18. Hulp voor vliegtuig dat in moeilijkheden verkeerd

Ook wanneer een vliegtuig aan de luchtverkeersleiding meld dat ze met bepaalde problemen kampen zal de brandweer worden ingeschakeld.  Dit gebeurd af en toe in de luchthavens, wanneer vliegtuigen melden dat ze bepaalde problemen hebben of een noodlanding moeten maken.  In dit geval zal de luchthaven brandweer met zijn gespecialiseerde voertuigen zich klaarmaken en plaats nemen op de landingsbaan om het vliegtuig zo snel mogelijk te kunnen assisteren wanneer het aan de grond staat.  In uitzonderlijke gevallen, wanneer het vliegtuig boven het land een crash meld, wordt de gewone brandweer worden ingeschakeld om het vliegtuig te gaan zoeken en de schade te beperken.

19. Interventie bij overstroming of ramp

Bij overstromingen en rampen heeft de brandweer het vaak heel druk en ook heel uiteenlopend taken pakket.  Bij overstromingen zijn hun taken vooral, het leegpompen van kelders, het ontstoppen van de openbare waterafvoer, maar ook terug maken van gaten in daken die zijn ontstaan door de wind en nog vele andere zaken.

Ook bij rampen van allerlei aard staat de brandweer ten dienste van de bevolking om de schade veroorzaakt door de ramp zo goed mogelijk te beperken.

20. Neutralisatie van een laag koolwaterstofverbindingen of zuur

Wanneer er bepaalde chemische stoffen in openbare wateren zijn terecht gekomen, dan is het ook de taak van de brandweer om deze stoffen te neutraliseren, zodat er geen gevaar is voor de plaatselijke bevolking.

21. Opsporen van eventuele radioactieve lekkage en/of bron

Ook bij radioactieve lekkages wordt er beroep gedaan op de brandweer, omdat zij beschikken over het juiste materiaal om deze bron op te sporen en vervolgens de juiste metingen te doen om zo de ernst van de situatie in te schatten.

De verdere handelingen voor het verwijderen van deze radioactieve stoffen worden gedaan door gespecialiseerde teams.

22. Vernietigen van wespennesten

Tot slot behoord ook het vernietigen en verdelgen van wespennesten tot de taken van de brandweer.  Afhankelijk van de locatie van het wespennest wordt dit al dan niet gezien als een dringende interventie.  De meeste korpsen vragen ook een klein bedrag voor het verwijderen van niet dringende wespennesten.  Dit om de eenvoudige reden dat er steeds meer wespennesten zijn, maar ook omdat er anders heel wat mensen zijn die bellen omdat ze enkele wespen hebben zitten, terwijl er geen sprake is van een nest. Dit bedrag is afhankelijk van korps tot korps en varieert meestal tussen de € 20 en € 50.