Vlaamse Brandweer

Net zoals in het leger, maakt men bij de brandweer gebruik van kentekens en rangen om op die manier een onderscheid te maken tussen leidinggevende en niet-leidinggevende.  In een brandweerkazerne en bij een brand is het steeds zo dat de aanwezige met de hoogste rang het voor het zeggen heeft, al is dit een korporaal of zelfs een brandweerman.  Indien er meerdere personen zijn met dezelfde rang, dan heeft de persoon met het meeste aantal dienstjaren het voor het zeggen.

In totaal zijn er elf verschillende rangen binnen de brandweer, na de brandweerhervorming in 2015 zal dit veranderen en zullen er nog maar tien verschillende rangen zijn.  De rang "eerste sergeant" valt vanaf dan weg.  Onderofficieren die al reeds beschikken over deze rang blijven de rang behouden, maar het is voor andere brandweerlieden vanaf dan onmogelijk om deze rang nog te verkrijgen.

We delen de brandweerlieden in in drie categorieën:

  • Basis: Brandweerman en Korporaal
  • Onderofficieren (middelklasse): Sergeant, (Eerste-Sergeant), Sergeant-Majoor, Adjudant en Opperadjudant
  • Officieren: Onderluitenant, Luitenant, Kapitein, Kapitein-Commandant, Majoor en Luitenant-kolonel

Op de uitgangskledij van een brandweerman vinden we vaak ook een gekleurde driehoek terug, de kleur van deze driehoek hangt af van het statuut van de brandweerman. 

  • Rode driehoek voor de beroepsbrandweermannen en -vrouwen
  • Blauwe driehoek voor de vrijwillige brandweerlieden
  • Groene driehoek voor de brandweerlieden die deel uitmaken van een bedrijfsbrandweer

Hieronder geven we een tabel met daarin alle verschillende rangen met de bijhorende passant en helmmarkering.

Rang Passant Helmmarkering
Brandweerman Passant Brandweerman Helmmarkering Brandweerman
Korporaal Passant Korporaal  Helmmarkering Korporaal
Sergeant Passant Sergeant  Helmmarkering Sergeant
Eerste-Sergeant Passant Eerste-Sergeant  Helmmarkering Eerste-Sergeant
Sergeant-Majoor Passant Sergeant-Majoor  Helmmarkering Sergeant-Majoor
Adjudant Passant Adjudant  Helmmarkering Adjudant
Opperadjudant Passant Opperadjudant  Helmmarkering Opperadjudant
Onderluitenant Passant Onderluitenant  Helmmarkering Onderluitenant
Luitenant  Passant Luitenant  Helmmarkering Luitenant
Kapitein  Passant Kapitein  Helmmarkering Kapitein
Kapitein-Commandant  Passant Kapitein-Commandant  Helmmarkering Kapitein-Commandant
Majoor  Passant Majoor  Helmmarkering Majoor
Luitenant-Kolonel  Passant Luitenant Kolonel  Helmmarkering Luitenant-Kolonel