Vlaamse Brandweer

De Vlaamse Brandweer bestaat uit een honderdtal korpsen, die zullen worden opgedeeld in 20 zone's.  Deze zone's zullen definitief worden ingesteld vanaf 1 januari 2015 en maken deel uit van de brandweerhervorming.

Via onze website "VlaamseBrandweer.be" willen wij meer informatie geven over de brandweerkorpsen in Vlaanderen.  We proberen een site te maken die informatief is naar de burgers toe en de brandweerlui in een goed daglicht plaatst.